BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 13 Eylül 2021

6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi’nde çalışmalarınız sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilecektir. Tüm başvurular, kongre web sitesindeki “Bildiri Özet Gönderimi” linki üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sistemde kayıtlı olmayan üyelerimizin öncelikle kullanıcı adı ve şifre alarak yeni bir kullanıcı oluşturmaları gerekmektedir. Sisteme bildiri özetleri yüklenirken “sözlü” veya “poster” bildiri seçeneklerinden biri seçilmelidir.

Bağımsız hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin sözlü veya poster bildiri şeklinde kabul edilmesine 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi Değerlendirme Kurulu karar verecektir. Bildiri tercihini sözlü veya poster olarak bildirmiş çalışma sahiplerinin tercihleri dikkate alınmakla birlikte, sunum şekli konusunda nihai karar değerlendirme kurulu tarafından verilecektir.

Sözlü ve Poster Bildiri gönderimleri son tarihi 13 Eylül 2021’dir.

Sözlü ve Poster Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
 • Bildiri özeti (bildiri başlığı hariç) 350 kelimeyi geçmemelidir (özetlerde kaynakça gerekmemektedir).
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetleri yapısal formatta olmalı; “Giriş ve Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular ve Sonuç” şeklinde olmalıdır.
 • “Anahtar Kelimeler” belirtilmelidir.
 • Her bildiride (kullanılmak istenirse) en fazla 3 fotoğraf dosyası (JPEG yada PNG) yüklenebilir, yüklenen fotoğraflar tablo yada şekil olabilir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltma açık adın geçtiği ilk yerde parantez içinde belirtilmelidir.
Kabul Yazısı
 • Bildiri özetleri kabul yazıları 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren, bildiri özetini sistem üzerinden giren yazarın belirtmiş olduğu e-mail adresine gönderilmeye başlanacaktır.
 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
 • Kabul edilmiş bildirilerde sunum yapacak olan kişinin, 7 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Sözlü bildirilerin, “zoom” ya da benzer bir programla sunum ve sunucunun aynı anda görülebileceği şekilde kayıt edilerek, organizasyon sekreteryasına ulaştırılması gerekmektedir. Sözlü bildiri oturumlarında sunum video üzerinden yapılacaktır, tartışma bölümünde ise sunum yapan kişinin çevirim içi olarak oturumda bulunması zorunludur.

Poster bildirileri, kabul yazılarında gönderilecek örneğe göre PDF formatında hazırlanıp, elektronik dosya şeklinde organizasyon sekreteryasına ulaştırılması gerekmektedir. Poster Bildirileri, e-poster sunum alanında yayınlanacaktır.

Sözlü Sunumlar İçin Dikkat Edilmesi Gerekli Önemli Ek Bilgiler

6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi’nde “Poster Sunum” ve “Sözlü Sunum” olarak kabul edilen çalışmaların tam metinleri “Kongre Bildiri Kitabı”nda yer alacaktır. Kongre Bildiri Kitabı elektronik kitap formatında erişime açık olacaktır.