GENEL BİLGİLER

TTB Kredilendirme

6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Çevrim İçi Kongresi, Türk Tabipler Birliği tarafından Sürekli Tıp Eğitimi (STE) puanı ile kredilendirilecektir.

Bu krediler ile ilgili TTB-STE formları katılımcılara doldurulup, tarafımıza iletilmek üzere gönderilecektir. TTB Kurulu tarafından kredilendirilen tüm etkinlikler sadece tıp doktorlarını kapsadığından, yalnızca tıp doktorlarının kimlik bilgilerinin bulunması konusunda gerekli duyarlılığı göstermenizi rica ederiz.

Kongre Bilimsel Programı

Kongre bilimsel programı www.klimud2021.org adresinde yayınlanacaktır.

Sempozyum Endüstri Sergi Alanı

Virtual stant alanı, tüm kongre boyunca bilimsel program saatlerinde ziyarete açık kalacaktır.

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’dir.

Ekran Alıntısı ve Kayıtlar

Telif hakları sebebi ile, sunumların ekran alıntısına veya kayıt edilmesine izin verilmemektedir.