BİLİMSEL PROGRAM

Değerli Katılımcımız;

20 Ekim 2021 tarihli bilimsel programı ve 7. Olağan Genel Kurul toplantısı; Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “fiziki” olarak gerçekleştirilecek olup, bilimsel program çevrim içi olarak sanal platformdan canlı olarak yayınlanacaktır. Kayıt yaptıran tüm katılımcılarımızın 20 Ekim 2021 tarihli fiziksel toplantılara katılım hakkı bulunmaktadır. Diğer günlere ait bilimsel program sadece çevrim içi olarak yayınlanacaktır.

Saygılarımızla,

20 Ekim 2021, Çarşamba
  SALON
09:30 - 10:00

AÇILIŞ TÖRENİ

M. Selda ERENSOY
KLİMUD Başkanı
Barış OTLU
TMC Başkanı
Osman Sezer CİRİT
KLİMUD Genel Sekreteri
10:00 - 10:45

AÇILIŞ KONFERANSI

Quo Vadis?
Tıbbi Mikrobiyolojide Nereye Gidiyoruz?
Gelecek ve Değişimin Dinamikleri

Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Berrin Esen
Konuşmacı: Hakan Abacıoğlu
10:45 - 11:15 ÇAY KAHVE ARASI
11:15 - 13:00

PANEL

589. gününde COVID-19 Pandemisi: Öğrendiklerimiz, Yaptıklarımız, Hedeflerimiz

Oturum Başkanları: M. Selda Erensoy, Barış Otlu, Ahmet Pınar
Konuşmacılar: Kayıhan Pala , Osman Elbek , Alpay Azap, Arzu Sayıner
13:00 - 14:00 ÖĞLE ARASI
14:00 - 15:00

UYDU SEMPOZYUM 1

QIAGEN’s support in the fight against COVID-19: multiple approaches to detect the virus to fight the pandemic

Oturum Başkanı: Dilek Çolak
Konuşmacı
Josep Pareja, PhD, Director of Medical Affairs – Infectious diseases

Solunum Yolu Viral Enfeksiyonlarında Sendromik Panel

Konuşmacı
Harun Ağca
15:00 - 16:00

PALEOMİKROBİYOLOJİ

Oturum Başkanları: Bilge Dikenelli, M. Nedim Sultan
Konuşmacı: Hüseyin Güdücüoğlu
16:00 - 16:15

ÇYDD Paneli

Konuşmacı: Ayşe Yüksel
16:15 - 17:00

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlik Belgesi & Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi

BELGE TÖRENİ

KONGRE AÇILIŞ KUTLAMASI

17:00 - 19:00

KLİMUD 7. OLAĞAN GENEL KURULU

Genel kurula katılım için kongre kayıt zorunluluğu yoktur.

21 Ekim 2021, Perşembe
  1. SALON 2. SALON  
09:00 - 10:15

SÖZLÜ SUNUM TARTIŞMASI 1

Oturum Başkanları: Gönül Aslan, Asuman Birinci, Murat Telli

SS-001 - Tokat Devlet Hastanesi 2020 Yılı ‘’Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranları Pandemiden nasıl etkilendi?
PERVİN ÖZLEM BALCI, SİBEL YAVAŞ

SS-002 - Pandemi öncesi ve pandemi döneminde kan kültürlerinde üreyen bakterilerde ve antibiyotik direncinde farklılıklar
Oya Akkaya

SS-003 - Covid 19 Pandemisinin Yoğun Bakım Ünitesinde Bakteri Profili Ve Antimikrobiyal Dirence Etkisi
Eda Akçay, Ayşe Esra Karakoç, Kübra Evren, Çetin Kaymak, Sami Kınıklı

SS-004 - COVID-19 Hastalarında Sekonder Enfeksiyonlar
Berna ERDAL, Beyza KESKİN, Nejat ALTINTAŞ, Nuri KİRAZ

SS-005 - SARS-CoV-2, Bakteriyel ve Fungal Koenfeksiyonlar, Antimikrobiyal Duyarlılık: Bir Yıllık Sonuçlarımız
Tuba Müderris, Fulya Bayındır Bilman, Erkan Özmen, Ayşegül Aksoy Gökmen, Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya

SS-006 - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ndeki {A.baumannii} ve {P.aeruginosa} izolatlarının 2019-2021 Yılları Arasındaki Kolistin Direnç Oranları: COVİD-19 Salgını Öncesi ve Sonrası Durum
Betül Günaydın, Hülya Duran, Beyza Keskin, Birol Şafak, Nuri Kiraz

SS-007 - COVID-19 Salgınının Kan Kültürlerinde Üreyen Candida Türlerinin Dağılımı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Elif Oğuzman, Ülker Karakurt, Merve Gürler, Ebru Evren, Zeynep Ceren Karahan

SS-008 - COVID-19’un SOLUNUM YOLU VİRUSLARININ PREVALANSINA ETKİSİ
Özgür Appak, Fatih Dinç, Ayça Arzu Sayıner

SÖZLÜ SUNUM TARTIŞMASI 2

Oturum Başkanları: Elif Aktaş, Z. Çiğdem Kayacan, Nevgün Sepin Özen

SS-009 - BD Phoenix CPO panelinin karbapenem direnci saptamada ve Ambler sınıflandırmasındaki performansının değerlendirilmesi
Pınar Sağıroğlu, Mustafa Altay Atalay, Mohammed Hasan Nabeel Almashat, Mikail Akbulut

SS-010 - Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Seftazidim-avibaktam ve Kolistin Etkinliğinin Araştırılması
Tuğrul Hoşbul

SS-011 - Meropenem ve Quercetin Kombinasyonunun Karbapenemaz Üreten {Klebsiella pneumoniae} Suşlarına Karşı İn Vitro Etkinliğinin Araştırılması
Gökçen Ormanoğlu, Tuğba Ayhancı, Özlem Aydemir, Mustafa Zengin, Mehmet Köroğlu

SS-012 - Çoklu ilaç direncine sahip Gram negatif bakterilerin Seftazidim-avibaktam ve Seftolozon- tazobaktama karşı in vitro etkinliğinin araştırılması
Pınar Sağıroğlu, Dinçer Koç, Mustafa Altay Atalay

SS-013 - Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarında İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Karbapenemlere Direnç Mekanizmaları ve Seftolozan/Tazobaktam-Seftazidim/Avibaktam Duyarlılığı
Gülşen Hazırolan, Ceren Özkul

SS-014 - Karbapenem Dirençli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Seftazidim-avibaktam ve Kolistin Minimum İnhibitör Konsantrasyon Değerlerinin Araştırılması
Canset Nur Aydogan, Sinem Kaya, Orhan Bedir, Ramazan Gümral, Tuğrul Hoşbul

SS-015 - Çeşitli klinik örneklerden izole edilen karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı sefiderokol, imipenem/relebaktam ve diğer antibiyotiklerin in vitro etkinliklerinin karşılaştırılması
Hasan Cenk Mirza, Gizem İnce

SS-016 - Bir Üçüncü Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İzole Edilen {Myroides odoratimimus} Suşlarında Karbapenem Direncinin ve Genetik İlişkinin Araştırılması
Canset Nur Aydogan, Hande ÖZCAN, İsmail Selçuk Aygar

09:00 - 10:15
10:15 - 11:45

PANEL
Klinik Viroloji Çalışma Grubu

Virolojide Yeni Bir Çağ: Moleküler İz Sürme

Oturum Başkanları: Selma Gökahmetoğlu, Rüçhan Sertöz
SARS-CoV-2 Moleküler Epidemiyolojisi
Kenan Midilli
Biyoinformatik
Mert Ahmet Kuşkucu
SARS-CoV-2 Nereden Çıktı?
İmran Sağlık

PANEL
Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu

Parazitolojide Yeni Ufuklar

Oturum Başkanları: Gülnaz Çulha, Fahriye Ekşi
Parazitler ve Mikrobiyota Etkileşimi
İpek Mumcuoğlu
Parazitlerin Enfeksiyon Dışı Hastalıklar ile İlişkisi
Gülay Aral Akarsu
Helmintoterapi
Ayşegül Taylan Özkan
10:15 - 11:45
11:45 - 12:30

PANEL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İklimlendirme Teknik Kurulu

Pandemide İklimlendirme ve Havalandırma

Oturum Başkanı: Yunus Yener
Pandemide Taze Hava
Aytekin Çakır
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15 ÖĞLE ARASI / STAND GEZİSİ/ POSTER GEZİSİ 12:30 - 13:15
13:15 - 14:15

UYDU SEMPOZYUM 2

SARS-CoV-2 Products: Complete Solution to Support the Diagnosis of COVID-19

Oturum Başkanı: Tutku Taşkınoğlu
Konuşmacı: Konstanze Stiba
13:15 - 14:15
14:15 - 15:45

PANEL
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu

Mikrobiyologların İnsanlığa Çağrısı

Oturum Başkanları: Yeşim Soyer, Serap Süzük Yıldız
Gezegen Sağlığını Tehdit Eden Faktörler
Mustafa Sözen
Değişen Patojen Tanımı
Mehmet Ali Öktem
Küreselleşen Dünyada Gıda Kaynaklı Tehlikeler
Gürhan Çiftçioğlu
Deniz Ekosistemini Tehdit Eden Canlı: İnsan
Gülşen Altuğ

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

HIV Tanı Algoritması - 3. HIV/AIDS Çalıştayı'ndan Yansımalar

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Gülden Çelik
Tartışmacılar: Rabia Can Sarınoğlu, Seyhan Ördekçi,
Aysel Karataş
14:15 - 15:25

Trichomonas vaginalis Tanısında Gelişmeler

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Hatice Ertabaklar
Tartışmacılar: Hatice Yazısız
15:25 - 15:45
15:45 - 16:00 ÇAY KAHVE ARASI / STAND GEZİSİ / POSTER GEZİSİ 15:45 - 16:00
16:00 - 16:30

UYDU SEMPOZYUM 3

COVID-19’da Antikor Testlerinin Akılcı Kullanımı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Önder Ergönül
Konuşmacı: Prof. Dr. Kenan Midilli
16:00 - 16:30
16:30 - 18:00

PANEL
Laboratuvar Uygulamalarında Kalite ve Akreditasyon Çalışma Grubu

Pandemide Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi için Neler Yaptık?

Oturum Başkanları: A. Esra Karakoç, Aydan Özkütük
Akılcı Laboratuvar Uygulamaları ve Verimlilik Analizi Bu Süreçten Nasıl Etkilendi?
Pervin Özlem Balcı
Salgında Laboratuvarlarımızda Kalite Kontrol Uygulamaları Olarak Neler Yaptık?
Ayşegül Çopur Çiçek
Salgın Sürecinde Mikrobiyolojik Testlerimizde Olası Hata Kaynakları, Düzeltici Faaliyetler Neler Olabilir?
Duygu Eren Dağlar
Kalite Süreçleri ile İlgili Olarak Saha Anket Çalışması Verilerinin Sunumu
Meltem Irmak

PANEL
Halk Sağlığı Laboratuvarları Çalışma Grubu

Halk Sağlığı Laboratuvarında Fırsatlar-Tehditler

Oturum Başkanları: Belkıs Levent, Selin Nar Ötgün
Türkiye’de Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Yeri, Önemi ve Yapılan İyi Uygulama Örnekleri
Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Rolü, Üstlendiği Sorumluluk ve Geleceğe İlişkin Öneriler
Simin Cevan Amirhizi
Suyun Mikrobiyolojik Analizlerinin Yorumlanması
Umut Berberoğlu
Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri
Gülşah Biter
16:30 - 18:00
18:00 - 18:45

UYDU SEMPOZYUM 4

COVID-19 Tanısında Ağız Çalkalama Sıvısının Kullanımı

Oturum Başkanı: Sevim Meşe
Konuşmacı: Tanıl Kocagöz
18:00 - 18:45
18:45 - 19:00 STAND GEZİSİ 18:45 - 19:00
19:00 - 20:30

YUVARLAK MASA
Laboratuvar Güvenliği Çalışma Grubu

Olağanüstü Durumlarda Biyogüvenlik: Farkı, Fark Etmek Mümkün Mü?

Oturum Başkanları: F. Yüce Ayhan, Dolunay Gülmez Kıvanç
Tartışmacılar: Orçun Zorbozan, Tuğba Kula Atik, Yavuz Doğan

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Klinik Viroloji Çalışma Grubu

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Dilek Çolak, Bedia Dinç
Olgular Eşliğinde Yorumlu Raporlama
Aylin Erman Daloğlu
Olgularla Raporlama Örnekleri
Ömür Mustafa Parkan
Sendromik Testlerin Raporlanması
Bilal Olcay Peker
Dizi analizi testlerinin raporlanması
Yeşim Tok
19:00 - 20:30
22 Ekim 2021, Cuma
  1. SALON 2. SALON  
09:00 - 10:15

SÖZLÜ SUNUMLAR 3

Oturum Başkanları: Banu Bayraktar, Özgen Eser, Mustafa Özyurt

SS-017 - Eklem Enfeksiyonlarında Moleküler Sendromik Tanı Sonuçlarının Kültür Sonuçları İle Karşılaştırılması
Büşra Öz, Ebru Evren, Emre Anıl Özbek, Elif Sarıcaoğlu, Mahmut Kalem, Kerem Başarır, Merve Dursun, Osman Memikoğlu, Zeynep Ceren Karahan

SS-018 - Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Etyolojisini Tahmin Etmede Procalsitonin Ve C-Reaktif Proteinin Rolü
Ayşe Alıcı, Şirin Çetin, Meryem Çetin, Hatice Dörtok

SS-019 - Çocuklarda İlk Ve Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni {Escherichia Coli} İzolatlarında St131 Sıklığı, Filogenetik Grup Dağılımı Ve Antimikrobiyal Direnç Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Selin Gamze Kılıç, Duygu Öcal, Alper Tekeli, İştar Dolapçı

SS-020 - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kan Kültürü İndikatörleri
Zehra Kipritçi, Seçil Semiz, Özay Ünal, Aynur Eren Topkaya

SS-021 - Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine Entegre Edilen Kan Kültürü Takip Sistemi Ve Kısa Dönem Analiz Sonuçları
Şerife Yılmaz, Demet Hacıseyitoğlu, Füsun Cömert

SS-022 - Perihiler Kolanjiokarsinomlu Hastada Nadir Bir Baktibili Etkeni: Erwinia Persicina Ve Tanıdaki Zorluklar
Ayşe Nur Ceylan, İlgin Özden

SS-023 - Sözlü Bildirilerimiz Yayın Oluyor Mu?: 5 Yıllık Değerlendirme
Melahat Gürbüz, Berrin Esen

SÖZLÜ SUNUMLAR 4

Oturum Başkanları: Gülçin Bayramoğlu, Çağrı Ergin, Tuba Dal

SS-024 - Kan Kültüründen İzole Edilen {Candida} Suşlarında Azol Direnç Mekanizmalarının Moleküler Olarak Araştırılması
Ayşe Alıcı, Gülgün Yenişehirli

SS-025 - Yoğun Bakım Ünitelerindeki Tehtit; İnvazif Maya Enfeksiyonları Ve Çoklu İlaca Dirençli Candida Auris
Beyza Öncel, Ayşe Nur Ceylan

SS-026 - Laboratuvarımızda İzole Edilen İlk C.Auris Olgusu
Müge Aslan, Deniz Turan, Lütfiye Nilsun Altunal, Sebahat Aksaray

SS-027 - İzmir’den İlk {Candida Auris} Olgusu: Amputasyon İle Sonuçlanan Diyabetik Ayak Enfeksiyon
Kübra Kulaklı, Nazlı Arslan, Onur Gürsan, Ayşe Aydan Özkütük

SS-028 - Türkiyedeki Çeşitli Hastanelerden Flukonazol Dirençli Candida Auris İzolatlarının Dizi Analizi İle İleri İdentifikasyonu Ve Antifungal Duyarlılık Profilleri
Nilgün Karabıçak, Yasemin Tezer Tekçe, Selda Kömeç, Mihriban Yücel, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt

SS-029 - Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Norvegensis Suşlarının Moleküler Epidemiyolojisi, Virülans Faktörleri Ve Antifungal Duyarlılık Paternlerinin Araştırılması
Osman Küçükoğlu, Fatma Mutlu Sarıgüzel, Ömür Mustafa Parkan, Ayşe Nedret Koç

SS-030 - Covıd-19 Hastasından İzole Edilmiş {Erg1} Ve {Erg6} Genlerinde Mutasyon Bulunan Dirençli Bir {Candida Glabrata} İzolatı
Osman Merdan, Ayşe Sena Şişman, Seçil Ak Aksoy, Samet Kızıl, Emel Yılmaz, Nazmiye Ülkü Tüzemen, Beyza Ener

09:00 - 10:15
10:15 - 11:45

PANEL
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Viroloji Çalışma Grubu

Araştırma, Eğitim ve Üretimde Viroloji Bilimi

Oturum Başkanları: Candan Çiçek, Dürdal Us
Biyogüvenlik Düzey 3 Laboratuvarlarının Tasarım ve Özellikleri
Füsun Can
Yeni Bir Virüs Nasıl Keşfedilir?
Koray Ergünay
Klinik Tanı Kiti Geliştirme Stratejileri
Suna Timur
Aşı Çalışmalarına Nereden Başlayalım?
Aykut Özdarendeli

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Temel İmmünoloji Çalışma Grubu

Hastalık Tanısında Temel İmmünoloji Testleri ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Konsültan Rolü

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Esvet Mutlu, Fatma Mutlu Sarıgüzel
Olgu Tartışmaları: Mehmet Soylu, Cihan Yeşiloğlu, Alper Togay, Barış Boral
10:15 - 11:45
11:45 - 12:45 ÖĞLE ARASI / STAND GEZİSİ / POSTER GEZİSİ 11:45 - 12:45
12:45 - 13:45

UYDU SEMPOZYUM 5

SARS-CoV-2: Moleküler Tanı ve Genotiplendirme Çözümlerinde Son Gelişmeler

Oturum Başkanı: Sinem Akçalı
Konuşmacı: Mustafa Kolukırık
12:45 - 13:45
13:45 - 14:00 STAND GEZİSİ 13:45 - 14:00
14:00 - 15:30

YUVARLAK MASA
Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Antisepsi Çalışma Grubu

Pandemide Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Murat Aral, Pınar Çıragil
Tartışmacılar: Füsun Cömert, Hülya Erbil, Yasemin Zer, Filiz Orak
Tartışma Konuları
  • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Doğru Bilinen Yanlışlar, Sık Sorulan Sorular
  • Pandemide Kritik Olmayan Alet ve Alan Dezenfeksiyonu; Yapılan Hatalar, Olması Gerekenler
  • Temizlik ve Dezenfeksiyon Özelinde Su: Musluklardan Akıp Giden Geleceğimiz

YUVARLAK MASA
Asistan ve Genç Uzman Komisyonu

Asistanlar ve Genç Uzmanlar Tartışıyor

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Gül Erdem, Osman Sezer Cirit
Personel Yönetimi
Ayşe Arslan
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Yetkinlik Alanı
Fatma Kamer Varıcı Balcı
Tıbbi Mikrobiyoloji Saha Rehberi
Ali Korhan Sığ
Tartışmacılar: İlke Toker Önder, Hilal Bölükbaşı, Muzaffer Mızrak, Tuğba Avan, Ekin Kırbaş, Abdurrahman Gülmez, Duygu Tekin, Irmak Güzel, Uğur Ayan, Mehmet Soylu, Bayhan Bektöre
14:00 - 15:30
15:30 - 15:45 ÇAY KAHVE ARASI / STAND GEZİSİ / POSTER GEZİSİ 15:30 - 15:45
15:45 - 16:15

UYDU SEMPOZYUM 6

Covid-19 Testleri ve Yapay Zeka

Oturum Başkanı: Gülfem Ece
Konuşmacılar: Fatih Küçükali (Siemens Healthineers, Hormon Ürün Müdürü)
İdris Ahmet Erdoğan (Siemens Healthineers, Otomasyon – IT Ürün Müdürü)
15:45 - 16:15
16:15 - 17:45

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu

Otomatize Sistemlerle Dirençli Bakterilerin Tespiti

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Nilay Çöplü, Ufuk Hasdemir
Gram Pozitif Bakteriler
Duygu Öcal
Gram Negatif Enterik Bakteriler
Gülşen Altınkanat Gelmez
Non-Fermentatif Bakteriler
Pınar Sağıroğlu

MİNİ PANELLER

Ülkemizde SARS-CoV-2 Genomik Sürveyansı

Oturum Başkanı: Gülendam Bozdayı
Ülkemizde SARS-CoV-2 Genomik Sürveyans Yaklaşımı ve Deneyim
Gülay Korukluoğlu
SARS-CoV-2 Genomik Sürveyans Çalışması Deneyimi ve Sonuçlar
Fatma Bayrakdar
16:15 - 17:00

Adli Tıpta Mikrobiyoloji ve Postmortem İnceleme

Oturum Başkanı: Cumhur Özkuyumcu
Postmortem Mikrobiyolojik İnceleme
Nihan Ziyade
17:00 - 17:45
17:45 - 18:45

UYDU SEMPOZYUM 7

Yoğun Bakım Enfeksiyonlarında Sendromik Testler ve Klinik Değeri
Tahmin Etmeyin, Bilin

Oturum Başkanı: Güner Söyletir
Konuşmacılar: Oktay Demirkıran, Ziya Yenice
17:45 - 18:45
18:45 - 19:00 STAND GEZİSİ 18:45 - 19:00
19:00 - 20:30

OLGULARLA SİSTEMLERE TANISAL YAKLAŞIM

Solunum Sistemi Enfeksiyonları

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Uğur Arslan, Süheyla Sürücüoğlu
Konuşmacılar: Dilek Ergün, Emek Türkekul Şen, Fatma Kalem, Deniz Gazel

PANEL
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi, Önemi ve Saha Deneyimi

Oturum Başkanı: Melikşah Ertem, Bahar Marangoz
Sürveyans Sistemleri, (Tanımdan Sistemin İzleme Değerlendirmesine)
Nur Baran Aksakal
Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı ve Sorunlar
Bahar Marangoz
COVID-19 Sürecinde Kullanılan Sürveyans Sistemi ve Sorunlar
Leyla Üçeş Harmanoğulları
19:00 - 20:30
23 Ekim 2021, Cumartesi
  1. SALON 2. SALON  
09:00 - 10:15

SÖZLÜ SUNUMLAR 5

Oturum Başkanları: Faruk Aydın, Özgür Kurt, Tercan Us

SS-031 - Coronavac Aşısının İkinci Dozu Covıd-19 Geçirmiş Kişilerde Antikor Düzeylerinin Düşmesine Neden Olur Mu?
Ali Ümit Keskin, Altay Burak Dalan, Pınar Çıragil, Aynur Eren Topkaya

SS-032 - Coronavac İle Aşılanmış, Covıd-19 Geçirmiş Ve Sağlıklı Kontrollerde Sars-Cov-2'ye Özgü Salgısal Ve Hücresel Bağışıklık Durumu
Ali Ümit Keskin, Altay Burak Dalan, Pınar Çıragil, Aynur Eren Topkaya

SS-033 - Covid-19 Aşısı Uygulanmış Ve Yeniden Enfekte Olmuş Olgular İle İlk Kez Covıd-19 İle Enfekte Olan Olguların Klinik Bulgu Ve Semptomlarının Karşılaştırılması
Ayten Gündüz

SS-034 - Sağlık Çalışanlarında Covıd-19 Aşılaması Sonrası Antikor İzlem Sonuçları-İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Derya Çağlayan, Ahmet Furkan Süner, Neslişah Şiyve, Irmak Güzel, Çağlar Irmak, Elif Işık, Özgür Appak, Muammer Çelik, H. Gamze Öztürk, Sema Alp Çavuş, Gül Ergör, A. Arzu Sayıner, Alparslan Ergör, Yücel Demiral, Bülent Kılıç

SS-035 - Bölgemizde Uygulanan Biontech Ve Sinovac Aşılarına Karşı Gelişen Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi
Kaan Çeylan, Feyza Nur Aşkın, Gülsüm Kaya Özen, Tekin Karslıgil

SS-036 - Coronavac İle Aşılanan Ve Covıd-19 Tanısı Alan Hastane Çalışanlarında Antikor Sonuçlarının 1 Yıl Boyunca İzlenmesi: Ön Çalışma
Gözde Akkuş, Seyfi Durmaz, İrem Nur Şahin, Betül Akkul, Raika Durusoy, Funda Karbek Akarca, Sezgin Ulukaya, Candan Çiçek

SS-037 - İkincil Covid-19 Pozitifliklerine Genel Bir Bakış
Ahmet Çalışkan, İlknur Kaleli, Melek Demir, Sedef Zeliha Öner, Çağrı Ergin, Saniye Küçükakın Yaka

SÖZLÜ SUNUMLAR 6

Oturum Başkanları: Süleyha Hilmioğlu Polat , İlknur Kaleli, Semra Kurutepe

SS-039 - Karbapenemlere Ve Kolistine Dirençli Klebsiella Pneumoniae İzolatlarının Neden Olduğu Bir Salgının Moleküler Epidemiyolojisi
Hüseyin Haydar Kutlu, İştar Dolapçı, Meltem Avcı, Alper Tekeli

SS-040 - Karbapenem Dirençli {Acinetobacter Baumannii} Klinik İzolatlarının Moleküler Epidemiyolojisinin Araştırılmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması
Gülşen Uluçam Atay, Gülçin Bayramoğlu, İlknur Tosun, Ülkü Ünsal

SS-041 - Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Çoklu İlaç Dirençli Karbapenemaz Pozitif {Klebsiella Pneumoniae} İzolatlarında Hipervirülans Belirteçlerinin Araştırılması Ve Moleküler Epidemiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Alper Tekeli, Ayşe Hande Türk, İştar Dolapçı, Zeynep Ceren Karahan

SS-042 - Türk Vatandaşları Ve Suriyeli Göçmenler: Mrsa, Vre Sıklığı Ve Gsbl Pozitiflik Oranı
Serap Süzük Yıldız, Can Hüseyin Hekimoğlu, Mustafa Bahadır Sucaklı, Zekiye Bakkaloğlu, Yasemin Numanoğlu Çevik, Özlem Ünaldı, Hayal Arslantürk, Monica Zikusooka, Melda Keçik, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt, Fatih Kara, Ömür Çınar Elçi

SS-043 - Dsö Tarafından Suriye’deki Çid-Tb Şüpheli Hastalardan Laboratuvarımıza Gönderilen Örneklerden Üretilen M. Tuberculosis Complex İzolatlarının Analizi
Kaan Çeylan, Deniz Gazel

SS-044 - Metilen Mavisi’nin Mrsa İzolatlarına Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması
Mehmet Erinmez, Deniz Gazel

SS-045 - Metilglioksalın Yara Ve Apse Örneklerinden İzole Edilen Biyofilm Oluşturan Staphylococcus Aureus İzolatlarına Antibakteriyel Ve Antibiyofilm Etkinliği
Ilgın Ata Vural, Derya Şimşek, Aylin Üsküdar Güçlü, Ahmet Celal Başustaoğlu

SS-046 - Borik Asitin Antifungal Ve Antibiyofilm Aktivitesi
Gizem İnce Ceviz, Sezin Ünlü, Aylin Üsküdar Güçlü, Ahmet Celal Başustaoğlu

09:00 - 10:15
10:15 - 11:45

OLGULARLA SİSTEMLERE TANISAL YAKLAŞIM

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Aydın Karaarslan, Ayşın Zeytinoğlu
Konuşmacılar: Benhur Şirvan Çetin, Şiran Keske, Yeşim Beşli, Hatice Türk Dağı

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu

Tüm (yaklaşık) Kuralları ile EUCAST Önerilerine Geçiş Mümkün Mü?

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Şöhret Aydemir, Zeynep Gülay
Tartışmacılar: Ö. Alpay Özbek, Emel Uzunoğlu, Abdurrahman Gülmez
10:15 - 11:45
11:45 - 12:30 ÖĞLE ARASI / STAND GEZİSİ / POSTER GEZİSİ 11:45 - 12:30
12:30 - 13:30

UYDU SEMPOZYUM 8

Mikrobiyolojide Tam Otomatize Laboratuvar Sistemlerinin Antimikrobiyal Yönetime Etkisi

Oturum Başkanı: Onur Karatuna
Konuşmacılar: Önder Ergönül, Şölen Dinçer, Ziya Yenice
12:30 - 13:30
13.30 - 13.45 STAND GEZİSİ 13.30 - 13.45
13:45 - 15:15

PANEL
Temel İmmünoloji Çalışma Grubu

COVID-19 ve İmmün Sistem: İyi-Kötü/Yarar-Zarar

Oturum Başkanları: Neriman Aydın, Tekin Karslıgil
COVID-19 Enfeksiyonunun Bağışıklık Sorunu nedir?
Yağız Pat
COVID-19 ve Hücresel İmmün Yanıt
Melek Demir
COVID-19 ve Otoimmünite İlişkisi
Burçin Şener
SARS-CoV-2 Aşıları ve İmmün Yanıt
Ali Kudret Adiloğlu

OLGULARLA SİSTEMLERE TANISAL YAKLAŞIM

GİS Enfeksiyonları

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Duygu Fındık, Gülşen Hasçelik
Konuşmacılar: : Özgür Paşa, Erdal Özbek, Aydan Karagül, Hasan Selçuk Özger
13:45 - 15:15
15:15 - 15:45

UYDU SEMPOZYUM 9

Serolojik Testlerde Yeni İhtiyaçlara Yönelik Daha Yüksek Performanslı Testlerin Değerlendirilmesi

Oturum Başkanı: Sebahat Aksaray
Konuşmacılar: Mehmet Soylu
15:15 - 15:45
15:45 - 16:00 ÇAY KAHVE ARASI / STAND GEZİSİ/ POSTER GEZİSİ 15:45 - 16:00
16:00 - 17:30

PANEL
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu

Parazitolojik Tanıda Farklı Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Sibel Ergüven, Fadile Yıldız Zeyrek
Yalancı Parazitler
Ahmet Özbilgin
Patolojik Kesitlerde Parazitler
Metin Korkmaz
Parazitolojide Uzaktan Eğitim
Ziya Alkan

PANEL
Tıbbi Mikoloji Çalışma Grubu

Mikoloji ile İlgili Yenilikler Deneyimler

Oturum Başkanları: Sevtap Arıkan Akdağlı, M. Altay Atalay
COVID-19 Hastalarında Mantar Enfeksiyonları ve Deneyimler
Nilgün Karabıçak
Antifungal Dirençle İlgili Yenilikler ve Deneyimler
Ali Korhan Sığ
Mantar Suşlarının Genotiplemesinde Kullanılan Yöntemler ve Deneyimler
Beyza Ener
Değişen Dünyada Değişen Mantar Profili
Arzu İlki
16:00 - 17:30
17:30 - 18:00

UYDU SEMPOZYUM 10

Mycobacterium tuberculosis complex Tanımlanmasında ve İlaç Direnci Tespitinde Tam Otomatik RT-PCR Sistemi : Tanı ve Tedaviye Katkılarıyla BD Max MDR-TB Testi

Oturum Başkanı: Cengiz Çavuşoğlu
Konuşmacılar: Pınar Sağıroğlu
17:30 - 18:00
18.00 - 18.30 STAND GEZİSİ 18.00 - 18.30
18:30 - 19:30

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu

Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvar Yönetimi

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Harun Ağca, Canan Külah
Tartışmacılar: Özgür Appak, Servet Uluer Biçeroğlu, Sezin Çolak Hallum, Müge Hacer Özkarataş, Selçuk Türkel

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu

Olgularla Doku ve GİS Parazitlerini Tartışıyoruz

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Derya Dirim Erdoğan, Funda Doğruman Al
Olgu Tartışmaları: Büşra Betül Özmen Çapın, Özlem Ulusan Bağcı, Filiz Kaya
18:30 - 20:00
19:30 - 20:00

Tıbbi Mikrobiyolojide Metagenomik Kullanımı

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Barış Otlu
Konuşmacı: Aycan Gündoğdu
24 Ekim 2021, Pazar
  1. SALON 2. SALON  
09:00 - 10:15

SÖZLÜ SUNUMLAR 7

Oturum Başkanları: Emel Sesli Çetin , Betigül Öngen, Ekrem Yaşar

SS-047 - Manisa İli’nde Batı Nil Virüsü Seroprevalansı
Abdurrahman Gülmez, Ahmet Naci Emecen, Mestan Emek, Belgin Ünal, Koray Ergünay, İbrahim Mehmet Ali Öktem, Özgen Alpay Özbek

SS-048 - Türkiye’de Çeşitli Bölgelerde Yeni Kene Kaynaklı Patojen Virüslerin Araştırılması
Ender Dinçer, Mehmet Özkan Timurkan, Bekir Oğuz, İsmail Şahindokuyucu, Adem Şahan, Mustafa Ekinci, Ceylan Polat, Koray Ergünay

SS-049 - Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Cmv Enfeksiyonu İle Bakteriyel Ve Fungal Enfeksiyonlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Lütfiye Öksüz, İpek Yönal Hindilerden, Mustafa Önel, Mert Erciyestepe, Fehmi Hindilerden, Atahan Çağatay, Meliha Nalçacı, Ali Ağaçfidan

SS-050 - {Pneumocystis} Pnömonisi Tanısında Direkt İmmunfloresans Yöntemi Ve Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Kullanılması
Nilgün Karabıçak, Nihal Alem, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt

SS-051 - Antiretroviral Tedavi Altındaki Hıv Pozitif Hastalarda Pozitif Viral Yük Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Muhammed Alper Özarslan, Betül Akkul, Merve Mert, Seyfi Durmaz, Ayşe Deniz Gökengin, Memnune Selda Erensoy

SS-052 - Covıd-19 Hastalarının Çeşitli Klinik Örneklerinde Sars-Cov-2 Virüs Pozitifliği Ve Virüsün Saçılım Süresinin Araştırılması
Tuğba Ayhancı, Hande Toptan, Hamad Dheir, Yunus Emre Özer, Atılay Akdoğan, Mehmet Köroğlu, Mustafa Altındiş

SS-053 - Sars-Cov-2 Tespiti Ve Varyant Mutasyonlarının Araştırılmasında Doğrudan Ve Refleks Tanı Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Meltem Afacan, Ebru Evren, Z. Ceren Karahan

SS-054 - Sars-Cov-2 Tanısında Ticari Bir Antijen Testinin Performansının Değerlendirilmesi
Sinem Akçalı, Şebnem Şenol, Özlem Türkmen, Ferdi Çetin

SÖZLÜ SUNUMLAR 8

Oturum Başkanları: Mehmet Baysallar, Feriha Çilli, Neşe Kaklıkkaya

SS-055 - Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Legionella Spp. Analizleri Bakımından Değerlendirilmesi
Edibe Nurzen Namlı Bozkurt

SS-056 - Bruselloz Tanısında Kullanılan Serolojik Testlerin Değerlendirilmesi Ve Laboratuvar Tanı Algoritmasının Oluşturulması
Ümmühan Taşyürek, Rukiye Berkem

SS-057 - Treponemal Kemilüminesan Mikropartikül Enzim İmmünoassay Tarama Testi Sinyal Gücünün Doğrulama Testlerinin Reaktivitesi İle Korelasyonu
Mervenur Demir Çuha, Adem Özdemir, Kübra Evren, Barış Can, Zahide Doyuk, Reyhan Yiş, Eşe Başbulut, Ebru Us, Fatma Kalem, Özgür Appak, Rukiye Berkem, Cemile Sönmez, Pınar Zarakolu, Zeynep Sarıbaş, Burçin Şener

SS-058 - Gebelikte Sifiliz Taraması İçin Ters Algoritmanın Değerlendirilmesi
Kübra Evren, Rukiye Berkem, Seda Karataş

SS-059 - Eozinofilik Ve Non-Eozinofilik Hastalarda Toksokariyaz Seropozitifliği
Seda Güdül Havuz, Aylin Babaoğlu, Nurhadiye Kuru, Metin Korkmaz, Ayşegül Taylan Özkan

SS-060 - İnvazif Aspergilloz Tanısında Dynamiker Elisa Yönteminin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Ajda Turhan, Betül Akkul, Merve Mert Vahabi, Gözde Akkuş Kayalı, Hüsnü Pullukçu, Fatma Keklik Karadağ, Naim Ceylan, Dilek Yeşim Metin, Süleyha Hilmioğlu Polat

SS-061 - Bir Aspergillus Nidulans Olgusu: Maldi-Tof Ms İle Düşük Skor Tanımlanan A.Nidulans’ın Non-Sirkadyen Işıkla İndüklenen Büyüme Paterni Göstermesiyle Ve Geleneksel Fenotipik Yöntemlerle Doğrulanması
Huriye Gamze Öztürk, Ayşe Aydan Özkütük

SS-062 - Yenidoğanda Postoperatif Gelişen Fusariyoz, Nadir Bir Olgu Sunumu
İhsan Kulaksız, Hasan Said Yıldızhan, Doğan Yetüt, Gonca Erköse Genç, Selda Hançerli Törün, Ayşe Barış, Türkan Tansel, Betigül Öngen, Zayre Erturan

09:00 - 10:15
10:15 - 11:45

PANEL

Kan Kültürü Çalışma Grubu

Oturum Başkanları: Aynur Eren Topkaya, Banu Sancak
Pandeminin Kan Kültürü Uygulamaları Üzerine Etkileri
Ayşegül Gözalan
Pandeminin Gölgesinde Kan Kültürü Göstergeleri
  • Kan Kültürü Süreç Yönetiminde Kan Kültürü Göstergelerinin Önemi
    Gönül Aksu
  • Kan Kültürü Göstergeleri; Uygulamada Neler Yapıyoruz
    Esra Özkaya
Olgularla Kan Kültürüne Genel Bakış-İnteraktif Oturum
Demet Hacıseyitoğlu, Sibel Gümüş

UZMANIYLA TARTIŞALIM
Tıbbi Mikoloji Çalışma Grubu

Olgularla Mikoloji

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Zayre Erturan, Nedret Koç
Kriptokok Menenjiti
Burcu Dalyan Cilo
Özelliği Olan Bir Candida Enfeksiyonu
Halil Er
Mucorales Takımı ve Mukormikoz
Ebru Evren
10:15 - 11:45
11:45 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM 11

Otomatize Kan Kültür Sistemleri
(Beklentiler & Standartlar)

Oturum Başkanı: Z. Ceren Karahan
Konuşmacı: Melda Özdamar
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15 ÖĞLE ARASI / STAND GEZİSİ / POSTER GEZİSİ 12:30 - 13:15
13:15 - 13.45

UYDU SEMPOZYUM 12

COVID-19 Genom Analizinde 3. Nesil Dizileme Uygulamaları

Oturum Başkanı: Mert Ahmet Kuşkucu
Konuşmacı: İbrahim Halil Miraloğlu (Massive Bioinformatics, Genel müdür)
13:15 - 13.45
13:45 - 14:55

PANEL
Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması ve İzlenmesi Çalışma Grubu
&
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu Çalışma Grubu

Değişen Dünyada Mikrobiyal Profil ve Antimikrobiyal Direnç

Oturum Başkanları: Deniz Gür, Güner Söyletir
Değişen Bakteri Profili
Gülşen Hazırolan
Değişen Antimikrobiyal Direnç
Nisel Yılmaz

YUVARLAK MASA
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı Yöntemlerinde Güncel Uygulamalar ve Sahada Kullanım Olanakları

Oturum Başkanı-Kolaylaştırıcı: Orhan Cem Aktepe, Pınar Zarakolu
Tartışmacılar: Rukiye Berkem, Melda Özdamar, Cemile Sönmez
13:45 - 14:55
14:55 - 15:15 ÇAY KAHVE ARASI / STAND GEZİSİ / POSTER GEZİSİ 14:55 - 15:15
15:15 - 15:45

UYDU SEMPOZYUM 13

Sepsis ve COVID-19

Oturum Başkanı: Banu Sancak
Konuşmacılar: İsmail Hakkı Cinel
15:15 - 15:45
15:45 - 16:30 STAND GEZİSİ 15:45 - 16:30
16:30 - 18:00

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ: Güncel Gereksinimler ve Gelişmeler Işığında Neler Yapmalıyız?

Oturum Başkanı: Melek Demir, Burçin Şener

Tıbbi Mikrobiyoloji ÇEM Güncelleme Gereksinimi

UEMS pilot sınavı ışığında Avrupa ÇEM ve Ulusal ÇEM Arasındaki Farklar, Neler Yapılmalı, Neler Yapılmamalı?
Duygu Tekin
Sahanın Gerektirdikleri Doğrultusunda ÇEM Güncelleme Çalışmaları
Şöhret Aydemir
Mezuniyet Sonrası Eğitimde Sahanın Gereksinimleri
Fadile Yıldız Zeyrek
Tıbbi Mikrobiyolojide E-öğrenme
Arzu Sayıner
Kurum Akreditasyon Başvurularını Nasıl Arttırabiliriz?
Nuran Esen
Ölçme Değerlendirme “Boşlukları tamamlama”
Emel Uzunoğlu
16:30 - 18:00
18:00 - 18:45 KAPANIŞ TÖRENİ 18:00 - 18:45

 Programı İndir