AGUK ÇALIŞTAYI

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz Asistan ve Genç Uzman Komisyonu (AGUK) 25 Eylül Cumartesi günü, 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi. Kongre Öncesi Etkinlikleri kapsamında aşağıdaki konu başlıkları ile online bir çalıştay düzenlenmiştir:
  • Personel Yönetimi
  • Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Yetkinlik Alanları
  • Tıbbi Mikrobiyoloji Saha Rehberi

Çalıştay çıktıları Kongre AGUK oturumunda sunulacak ve tartışılacaktır.

Saygılarımızla,

KLİMUD Yönetim Kurulu